17-07-07

2007-2008

LEEFGROEPEN  2007-2008

 

Vrijdag 15 juni werd op de algemene vergadering meegedeeld welke begeleider welke leefgroep onder zijn hoede neemt .
Hier volgt de verdeling :

 

1STE LEEFGROEP: Anke ( halftijds ) en Annick ( halftijds + sport )

 

2DE LEEFGROEP: Anne ( klasverantwoordelijke ) en Nele ( ongeveer 1,5 dag )

 

3DE LEEFGROEP: Mieke ( voormiddagen ) en Wendy ( rekenen en namiddagen )

 

4DE LEEFGROEP: Kirsten en Nele ( atelier )

 

5DE LEEFGROEP: groep 1: Els / groep 2 : een begeleider ( sollicitaties
volgen ) en Liesbeth ( namiddagen ).
Deze persoon zal normaalgezien de groep voltijds
begeleiden als Liesbeth met zwangerschapsverlof is.

De verdeling van de kinderen in de 5de leefgroep wordt voor het
einde van het schooljaar bekend gemaakt. De verdeling van twee
schooljaren geleden wordt zoveel mogelijk behouden. Toch
dienen wij rekening te houden met een aantal situaties, waardoor
de verdeling enigszins anders kan zijn.

Lieve neemt de zorg en de ondersteuning voor haar rekening
(halftijds). Tijdens het zwangerschapsverlof van Liesbeth zal
Lieve voltijds werken. Zo kan zij naast de zorg ook de coördinatie
voor haar rekening nemen. Een aantal uren administratie worden
door iemand anders opgenomen. We zijn nog op zoek naar een oplossing.

Wie vragen heeft over deze situatie kan steeds terecht bij Liesbeth.

14:04 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-07

10 JAAR KLAPROOS

 

Op 1 september 2008 zal het precies 10 jaar geleden zijn dat de Klaproos zijn blaadjes openvouwde en klaprooskinderen, ouders en –begeleiders hun eerste
schoolstappen zetten.

Het 10-jarig bestaan zeilt vol verwachting op ons af, dus willen we dat uitgebreid en gepast vieren. Vandaar de oprichting van de jubelgroep (tweede poging want de vorige vond geen weerklank).

Wie aan de jubileumkar wil helpen trekken, wil meehelpen, meedenken kan dit seinen aan Liesbeth of Tom (papa van Liese). Dan plannen we zo vlug mogelijk
eens een avond "kopjes samen steken" en ideefeesten we er op los.

Op naar de tien !

 

21:47 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-03-07

MIJN GEDACHT : Algemene vergaderingen

Twee maal per jaar organiseert de Raad van Bestuur een algemene vergadering . Het grootste deel van de vergaderingen wordt in beslag genomen door een uitvoerige uitleg aangaande de boekhouding van De Klaproos . Na die uitleg , die ons persoonlijk minder interesseert , behandelt men andere onderwerpen , die ons meer boeien . We vinden het uiteraard belangrijk dat de financiële activiteiten binnen de school transparant zijn . Wij , ouders, dienen gehoord te worden . Maar zijn er geen mogelijkheden om dit wat anders (=korter) aan te brengen ?

Enkele suggesties :

• Het verslag op voorhand bezorgen aan alle betrokkenen (zoals nu reeds gebeurt). Met een iets meer gedetailleerde schriftelijke uitleg aangaande bepaalde punten . De eerstvolgende vergadering kan de uiteenzetting zich dan beperken tot het beantwoorden van eventuele opmerkingen .
• Het aanstellen van een beperkte groep van vrijwillige ouder-experten die als goede huisvaders(-moeders) dit verslag kritisch bekijken en hun opmerkingen overmaken aan de Raad van Bestuur en/of de vergadering .
• De eigenlijke vergaderingen wat vroeger laten starten , met uitleg over de boekhouding voor de geïnteresseerden .


> Myriam en Bart

14:37 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

FISCALE ATTESTEN

Binnenkort krijgt u de fiscale attesten voor buitenschoolse opvang in uw bakje . Indien hieromtrent problemen zijn , gelieve dit zo snel mogelijk aan Jo te laten weten .

14:32 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Trommels voor vrede

 

Op woensdag 21 maart nemen wij deel aan de actie 'Trommels voor vrede'. Deze actie roept scholen op om die dag op een publieke plaats te trommelen
voor vrede . Wij willen deze activiteit laten doorgaan op het pleintje tegenover de school . Wij dienden een aanvraag in om op dat moment het pleintje verkeersvrij te maken . Als wij goedkeuring krijgen , zoeken wij gemachtigd opzichters die tijdens deze activiteit kinderen begeleiden bij het oversteken en die voor de veiligheid willen instaan tijdens het trommelen . We zouden deze activiteit om 11.30u starten . Kandidaten kunnen bij Liesbeth terecht . 

14:31 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Infobrochure

Vandaag vind je gele blaadjes in je bakje . Deze blaadjes zijn bestemd voor de infobrochure . Een aantal zaken zijn gewijzigd . Het is de bedoeling dat je de oude blaadjes vervangt door de nieuwe . Iedereen krijgt ook een nieuwe inhoudstafel . Je zal merken dat de paginanummers niet altijd meer kloppen . We laten de mindere belasting op ons milieu primeren op dit kleine ongemakje . Nieuwe ouders krijgen een volledige infobrochure .

14:22 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Betalen van facturen drank & opvang

Een aantal ouders hebben de vraag gesteld of het mogelijk is om per trimester of zelfs per jaar te betalen indien het gaat om kleine bedragen . Om administratieve redenen is het niet mogelijk om aan die ouders maar 1 factuur per trimester of per jaar te geven . Wat wel kan, is dat facturen cash aan Jo ( op dinsdag en vrijdag ) worden betaald , enkel als het gaat om kleine bedragen .

14:20 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-07

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Op vrijdag 9 maart is er een pedagogische studiedag .

Het team wordt die dag begeleid door Patrick Josse van het CEGO ( centrum voor ervaringsgericht onderwijs ) . Het thema van die dag is : werken aan verbondenheid : teamgericht werken aan een positief schoolklimaat “hoe zorgverbreding , waardenopvoeding en levenskwaliteit elkaar vinden” .

18:45 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

SCHOOLPROJECT KUNST

Na het succes van vorig schooljaar , opteerden we ervoor om ook dit schooljaar een schoolproject uit te werken . Deze keer gaat het over KUNST.

Donderdag 1 maart wordt een startsignaal gegeven . Dan zal er op zes buitendeuren een grote afbeelding hangen van een schilderij .
Per deur hangt er een ander werk , telkens uit een verschillende kunststroming ( renaissance , impressionisme , expressionisme , kubisme , surrealisme en de stijl ) .

Bij elke deur zullen 2 koffers te vinden zijn: een kleine koffer met doe-opdrachtjes voor kleuters en een grotere met doeopdrachtjes voor kinderen van het lager. Vanaf 8u15 kunnen de kinderen op ontdekking gaan !

Na deze opstart gaat elke leefgroep zelf op weg met het project .
We nodigden enkele ouders uit om tijdens de week van 5 maart aan de slag te gaan met de kinderen . Het kunstproject wordt afgesloten met een tentoonstelling , maar daar vernemen jullie later meer over !

 

Anne en Els

18:43 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-07

Wil je mee gaan lopen ?

Enkele Klaprozers (zowel teamleden als ouders) zijn de voorbije jaren gestart met 'Start to run' en lopen nu 5à 10 km. Tot eind augustus liep er min of meer
een vast groepje samen aan de Gavers. Sommigen gaven er echter sinds September de voorkeur aan om overdag te lopen, op vrije momenten. Hierdoor blijven wij meestal met twee over om 's avonds te lopen op weekdagen. Als één van ons dan niet kan, blijft de ander alleen over.


Wij zoeken dus nog sportievelingen die ons willen vergezellen...

Wij lopen in de week bij voorkeur aan de Gavers , op zondag vertrekken we rond 9u15 aan sporthal De Kriebel en lopen langs de Dender.


In de centrale gang zal er een blad ophangen, waarop je kan noteren op welke dagen je het liefst loopt en hoeveel km.
Misschien zijn er wel mensen die intussen afgehaakt hebben, die opnieuw willen
starten vanaf het begin?
Wij hebben de trainingsschema's nog ...


Els Goedvriendt (mama Oonaen Lucas)

en Els Van Causenbroeck (mama Rozelien , Anneveere en Florian)

 

11:10 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Inschrijvingen 2007-2008

Vanaf nu kunnen broers en zussen van kinderen die nu reeds op De Klaproos zitten, ingeschreven worden voor het schooljaar 2007-2008. Het is belangrijk om deze inschrijving in orde te maken voor 01/02, want vanaf die dag kunnen ook andere kinderen zich inschrijven voor voornoemd schooljaar. Je kan hiervoor terecht bij Liesbeth ( 8u15–8u45 en 13u15–16u ; zie ook kalender voor eventuele vergaderingen ).

11:07 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-01-07

Zwemmen

 

De Klaproosjes namen deel aan een wedstrijd n.a.v. de Vlaamse Zwemweek. De kinderen van het derde leerjaar wonnen een activiteitendag in De Gavers!

10:42 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-07

MOS-logo

Vorig schooljaar besloten we met het team om MOS-school te worden .

MOS staat voor Milieuzorg Op School. Stapsgewijs leren kinderen in de klas en op school bewust en verantwoord met het milieu omspringen. MOS wil milieuzorg via een integrale aanpak een plaats geven in het schoolgebeuren.
Er wordt gewerkt rond 5 thema's: afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur op school. Via een stappenplan beoogt men een gedragsverandering
op middellange en lange termijn. Onze school krijgt externe begeleiding van Roswitha Gerbosch(MOS-begeleider Oost-Vlaanderen). Elke MOS-school
kan aanspraak maken op het MOS-deelnamelogo. Dit bestaat uit 3 luiken en is een soort erkenning dat de school blijvende inspanningen levert om alle schoolleden voor milieuzorg te sensibiliseren. Als je een logo wil, moet je een uitgebreid dossier samenstellen, want je moet kunnen aantonen waarmee je
bezig bent.

Op onze school gebeurt al heel wat rond milieuzorg: brooddozen i.p.v. folie, afval sorteren, meer kiezen voor ecologische onderhoudsproducten,
elke dag fruitjes en geen snoep, op het café is er wijn en fruitsap van Oxfam, compostvaten...
We beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is, maar stap voor stap komen we er wel.
In september 2006 zag ik in'Seizoenen', het tijdschrift van Velt (Vereniging voor ecologische leef-en teeltwijze) dat er scholen gezocht werden voor het begeleiden van proefprojecten rond moestuinieren. Ik belde naar Velt voor wat meer informatie, besprak dit met het team en we stelden ons kandidaat.
Het was een tijdje afwachten, maar uiteindelijk kregen we het goede nieuws dat onze school gekozen werd om hieraan deel te nemen. In november was er de
opstartvergadering. Wat biedt Velt? Inhoudelijke ondersteuning via lesgevers, website en publicaties. Procesbegeleiding: opstartvergadering, opmaken van
een stappenplan. Hulp bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden.


Binnen het team bekeken we het aandeel van elke leefgroep.
Hieronder volgt een overzichtje:
lfg. 1 koos voor zaaien van bloemen, lfg. 2: aardbeien, bieslook of zonnebloemen; lfg. 3: rabarber, peterselie; lfg. 4 (Marieken/ Kirsten): klaprozen in potten/ soepgroenten; lfg. 4 (Wendy/Kusum): munt en lavendel;
lfg. 5: sla, radijs.
Het is de bedoeling dat elke leefgroep de verantwoordelijkheid neemt voor zijn onderdeel van de moestuin. Het zou ook dubbel zo leuk zijn als er 1 of meerdere ouders zich mee verantwoordelijk stellen om het leefgroepperceeltje in de gaten te houden. Dit kan besproken worden met de klasleerkrachten.
Wie wanneer precies start, vernemen jullie via de klasweekbrieven.
Het is de bedoeling dat elke lfg. dan nadien aan de slag kan gaan met de eigen oogst. Ook hier zou het heel leuk kunnen zijn indien (groot)ouder(s) helpen koken of knutselen.

In mei vragen we het eerste luik van ons MOS-logo aan.!! Heb je zin om te tuinieren, heb je leuke ideetjes... laat het weten !

 

Els Goedvriendt,
MOS-contactpersoon

11:57 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-06

Het verhaal van Nele en Bie

HET VERHAAL VAN NELE EN BIE

 

In de herfstvakantie trokken Nele en Bie naar Libanon. Ze bezochten er de Palestijnse kampen en namen de afschuwelijke effecten van de oorlog waar.

Op 12 januari 2007 om 20.00 u willen Nele en Bie graag hun reisverhaal
vertellen voor iedereen die het interesseert. Wil u mensen meebrengen
of verwittigen van deze avond dan zijn zij ook zeker welkom. Wij brengen u nog op de hoogte van de lokatie.

15:02 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-11-06

Werkgroep Maatschappij

WERKGROEP MAATSCHAPPIJ STELT VOOR :

HET PROJECT OMGAAN MET BEJAARDEN .

 

Het startschot is gegeven om samen met het rustoord “ het Denderoord “ een project uit te bouwen waarbij we de bewoners en onze kinderen in contact brengen .

Er werd geopteerd voor een langdurige samenwerking waarbij het doel is een band te creëren tussen de bejaarden en de kinderen waardoor respect ontstaat enerzijds en waardoor bejaarden zich nuttig kunnen maken anderzijds .

Onze school zal trachten alle leefgroepen te betrekken . Ook de home tracht groepjes samen te stellen opgesplitst volgens hun mogelijkheden . Belangrijk hierbij is dat iedereen zich goed voelt .

Enkele ideeën kwamen reeds aan bod :
- kleuters via dans en beweging in contact brengen met demente bejaarden
- opstarten met een brievenklas via tekeningen
- bewoners laten deelnemen aan de leesmomenten

- ...

Een eerste kennismaking werd in september gepland .
We zijn er van overtuigd dat dit project een meerwaarde zal geven voor jong en oud maar neem gerust contact met ons op want wij willen ook jullie mening en suggesties ( De rode bus ) . 

We houden jullie op de hoogte !

 

Vanwege de werkgroep Maatschappij

16:27 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-10-06

Lege Inktpatronen

De rechterhandjes verzamelen nog steeds lege inktpatronen .
Jaarlijks brengt dat de school ongeveer 150 € op : de moeite
waard om verder te doen . Lever dus je lege inktpatronen en
eventueel die van je werk in . Je kan de patronen afzetten op
school in de keuken , of rechtstreeks bij Ann Moudens thuis
(Onkerzelestraat 253, Geraardsbergen).
Toners kunnen we niet gebruiken , die worden niet meegenomen .
Alvast bedankt voor jullie inspanning.


Ann Moudens

 

10:02 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Klussen

Vooreerst dank aan alle klussers die de eerste klusjesdag van het nieuwe schooljaar tot een groot succes hebben gemaakt .
We konden de lijst van dringend klussen serieus inkorten . Ook een groot deel van het afval (kapotte stoelen, tafels, TV, frigo,....) kon worden afgevoerd .

Komende zaterdag gaan wij de speelplaats verder opruimen , de opgebroken tegels worden dan afgevoerd naar een breekwerf . We hebben dan een traktor met aanhangwagen tot onze beschikking om alle tegels en puin in één keer af te voeren naar de Gaverstraat .

Een aantal mensen hebben al toegezegd om ZATERDAG 7 OKTOBER TUSSEN 9 EN 11U een handje toe te steken . Maar zoals steeds maken vele handen het werk makkelijker .

Misschien tot zaterdag ?

 

Geert

10:00 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het "Ja-woord" van de gemachtigde opzichter

 

We willen julie ook nog eens herinneren aan een kleine maar
belangrijke afspraak . Wacht op het ja-woord van de gemachtigd
opzichter! Het is niet omdat de gemachtigde opzichter de
straat opgaat, dat hij/zij ook al zeker is dat de aankomende
voertuigen zullen stoppen . Hij zet alvast een stap vooruit om
aan de aankomende voertuigen duidelijk te maken dat hij verlangt
dat ze stoppen . Het is pas als hij heel zeker is dat de bestuurder
hem gezien heeft , en ook effectief stopt , dat hij het
sein geeft aan de wachtende kinderen en (groot)ouders om
over te steken . De gemachtigde opzichters dringen
er dan ook op aan dat iedereen op dit sein wacht .

09:56 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-06

Lees-Abonnementen

Inschrijvingen en betalingen voor Averbode, leesleeuw en andere abonnementen kan je nog tot en met vrijdag 22 september in de postbus aan het secretariaat of aan Jo afgeven (niet aan het team).

13:32 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verloren voorwerpen

 

In de vuilzakken onder het afdak aan de leraarskamer zitten nog steeds heel wat spullen die tijdens de grote schoonmaak in de vakantie verzameld werden. Grote kans dat er van jouw spruit ook het een en ander in verborgen zit. We laten de zakken nog tot eind september staan. Daarna gaat de inhoud ervan naar een goed doel …

13:31 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Foto's

Wie heeft onlangs grote kuis gehouden en wil een paar foto’s van vorig schooljaar kwijt? Je kan ze afgeven aan Christa (Hanne), An (Annabel en Hanne) of Liesbeth. Ze zijn welkom voor ons fotoalbum.

13:20 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cursus gemachtigd opzichter

De verkeerssituatie voor onze school is niet eenvoudig, maar het oversteken van de Groteweg 's morgens en 's avonds is nu toch al enkele jaren een pak veiliger . Dat is grotendeels te danken aan de gemachtigde opzichters, ouders en leerkrachten die elke dag weer klaar staan om het verkeer te regelen .

Doordat er elk jaar weer ouders de school verlaten , moet ons bestand van gemachtigd opzichters telkens weer aangevuld . We komen nog enkele mensen te kort !

Gemachtigd opzichter kan je worden door een eenvoudige theoretische cursus (één avond) te volgen , gevolgd door een korte opleiding ter plekke . Op 19 oktober organiseert de politie van Geraardsbergen opnieuw zo'n cursus . Die gaat waarschijnlijk door in het politiecommissariaat .

Ook wie niet direct het verkeer kan regelen , kan zich inschrijven . Hoe meer GO's we hebben , hoe beter . Ook grootou-ders , buren, kennissen etc. zijn welkom .

Wil je meehelpen aan de veiligheid van onze kinderen , schrijf je dan zo snel mogelijk in bij Erwin (papa van Anneveere en Rozelien).


13:19 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-06

 DRINGEND !

 

Dringend gezocht : middaghelpers


We hebben meer dan ooit nood aan mensen die kunnen meehelpen onder de middag .

De job houdt in : van 11u50 tot 13u15 meehelpen in de klassen met het middageten en toezicht doen op de speelplaats .

Alle dagen zijn nog beschikbaar . Laat iets weten aan Ann (mama van Aricia, Lenke en Yirle) , of aan Liesbeth .

11:26 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-06-06

Parkeren op het Vrijheidsplein ...

 

Voor omwonenden en gebruikers van het Vrijheidsplein is het nogal storend dat automobilisten parkeren voor garages , of zodanig parkeren dat ze eigenlijk twee parkeerplaatsen in beslag nemen . Voor zover het hierbij om ouders van De Klaproos zou gaan , willen we vragen om correct te parkeren . Het vermijdt
onnodige wrevel .
Uiteraard moet ook op andere plaatsen correct geparkeerd worden. Zo zorgt wie parkeert aan de hoek met de Verbondenenstraat (dus voor de videotheek
of de bakker) voor een zeer slechte zichtbaarheid voor wie vanuit de Verbondenenstraat de Groteweg oprijdt .
We gaan er van uit dat De Klaproos-ouders voorbeeldig parkeren , maar voor wie toch eens 'verstrooid' mocht zijn : probeer er in het vervolg aan te denken a.u.b.
Bedankt.

De werkgroep verkeer.

18:43 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-06-06

Ijskast

De ijskast in de kleuterblok is stuk .

Wie kan ons een ‘nieuwe’ ijskast bezorgen ?

Voor info kan je terecht bij An of Liesbeth (Koppen Samen) .

 

 

15:05 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-05-06

 Kinderzitjes ?

HOE ZIT DAT NU MET DIE KINDERZITJES IN DE AUTO ?

 

Er doen heel wat gissingen de ronde over hoe het nu eigenlijk zit met de kinderzitjes . De ene soms al fouter dan de andere .
Om alle misverstanden uit de wereld te helpen bundelde minister Landuyt de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website www.ikbenvoor.be .

Je leest er onder meer dat kinderen een aangepast zitje moeten hebben tot ze 1m35 groot zijn . Of dat kinderen zowel vooraan als achteraan mogen plaatsnemen , zolang het maar in een aangepast zitje is ( maar opgepast
met airbags ). Sommige maatregelen gelden nu reeds , andere zijn pas verplicht vanaf 1 september 2006 .

Woensdagmiddag vind je een uitgeprinte versie van de informatie van www.ikbenvoor.be in je bakje . Op de website www.bivv.be ( onder 'publicaties en & materiaal' ) kan je ook de brochure "Kinderen klikvast" downloaden .

De juiste link vind je trouwens ook op http://users.skynet.be/klaproos bij "werkgroep verkeer"

14:43 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-02-06

JUBELGROEP

Je zal je wellicht afvragen hoe onze eerste bijeenkomst van de Jubelgroep, vorige week maandag, verlopen is. Hier een kort verslag: De bijeenkomst werd afgelast omdat er maar twee mensen aanwezig waren: Liesbeth en Marjan.

 

Omdat we het feest van ons 10-jarig bestaan SAMEN met ouders, medewerkers, oudleerlingen en -ouders, sympathisanten,… willen uitwerken, beslisten we om op een ander moment terug samen te komen. De datum ligt nog niet vast, maar dat verneem je wel via De Klapper.

 

Het was de bedoeling van de eerste bijeenkomst om ideeën uit te wisselen rond wat we in ons jubileumjaar (op 1 september 2008 bestaan we 10 jaar) konden doen. We zijn er heel vroeg bij, maar we wilden onszelf rustig de tijd geven om hieraan te werken. Dit om niet op het laatste moment nog van alles in elkaar te moeten boksen.

Er zijn in Vlaanderen een aantal Fopemscholen die dit schooljaar 25 jaar bestaan. Om jullie een idee te geven van wat er leeft in andere Freinetscholen een greep uit hun feestprogramma :

 

- ’T SCHOMMELBOOTJE ALKEN: Omdat zij 25 jaar bestaan vonden zij het hoog tijd om het heden langs de verhalen van toen te leggen en alles te weten te komen over de periode daartussen. Daarom organiseerden zij in december een eetfestijn in combinatie met een praatronde. De opzet was om iedereen die meegevaren heeft in de loop van die jaren, samen te brengen. Het volledige programma kan je nalezen op www.schommelbootje.be

 

DE LEVENSBOOM KORTRIJK/ WEVELGEM : Op 2 september was er een verjaardagsfeestje met taart, een feestlied en een ballonwedstrijd. Er werd een kaas- en wijnavond georganiseerd. Daarnaast organiseerde de pedagogische werkgroep een avond rond de pedagogische geschiedenis en evaluatie. Op het programma stond ook een kwis: ‘was het nu 80, 90 of 2006’. Het volledige programma kan je nalezen op www.levensboom.be

 

 

13:32 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |